Reviews ANWB

ANWB

Vond je deze review
waardevol?

4
Review ANWB
door r.t. | | 195.241.163.?

Beste mevrouw / meneer,
Via deze weg wil ik toch mijn ongenoegen uiten over de autopech service van de ANWB.
Al vele jaren ben ik al lid van de ANWB, dit heb ik gedaan omdat ik veel onderweg was door Nederland. Ik reisde per jaar gemiddeld ongeveer 30.000 tot 40.000 km. Daarom dat ik dat ik alles volledig gedekt had, zelfs buitenland service en vervangend vervoer buitenland a € 93.00 per jaar. De laatste 2 jaar rijd ik bijna niet meer zoveel als in het verleden steeds meer dichter bij huis.
Nu gebeurde het volgende, ik kreeg mijn wagen niet meer gestart dus belde ik de ANWB,
In eerste instantie zei de medewerkster aan de telefoon u bent gedekt voor hulp toen ik verteld waar ik stond kon ze mij geen hulp meer maar voor een bijbetaling van € 70.00 kon ze mij wel verlenen en indien er gesleept moest worden kan dat na 8 dagen. IK bedankte hiervoor en baalde vreselijk heb ik ze een keer nodig en krijg ik geen hulp. Dit is niet de eerste keer een paar jaar geleden
(moet nog een keer uitzoeken wanneer precies) kwam ik stil te staan langs de Franse autobaan Parijs – Lille samen met mijn vrouw en 2 kleine kinderen. De ANWB gebeld wat bleek nu dat de ANWB totaal geen hulp mag verlenen op de Franse peage autowegen. De enige oplossing was weg laten slepen van de auto naar een garage die wel hulp mag verlenen 40 tokt 60 km verder. Zonder garantie dat ze de wagen konden repareren. In eerste instantie wilde de sleper meteen de wagen opladen.
Gelukkig kon ik de chauffeur overtuigen om toch naar de accu te kijken en ja hoor na het kopen van een nieuwe accu kon ik mijn reis vervolgen wel eerst +/- € 160 contant afgerekend.
Wat bleek achteraf de accu was niet goed aangesloten door mijn garage nadat ze een volledige gereviseerde motor hadden teruggeplaatst. Ongeveer een maand eerder (voor mijn reis naar Frankrijk) hoorde ik tikken tijdens het rijden, het geluid kwam van onder de motorkap ik stopte om een parkeerterrein en zag een wagen van de ANWB staan ik vroeg om advies aan de wegenwachter.
Hij zei dat ik rustig met die tik in de motor naar huis kon rijden dit was op de A58 tussen Tilburg en Breda ter hoogte van Gijze op een parkeerplaats dit staat helaas niet genoteerd omdat de wegenwachter op het punt stond om te vertrekken naar een reeds eerder gemelde oproep. ( de dag en tijd en plaats ben ik niet vergeten). Volgens de wegenwachter kon ik naar huis rijden om een lang verhaal kort te maken de auto viel een 6 km voor de garage waar ik onderweg was stil. Schade: een volledige kapotte motor.
Terug naar mijn huidige pechgeval blijkbaar werken mijn sleutels niet meer en moet ik naar de garage gesleept worden. Dus ik dacht het volgende volgens de telefoniste kon ik gewoon mijn wagen na 8 dagen laat wegslepen met mijn� uitgebreide “servicepakket. Dus ik bel vrijdagavond opnieuw met de ANWB om een extra service pakket af te sluiten. Nou mooi niet ik hoefde echt niet te denken dat ik dan wel enige hulp kon krijgen voor mijn pech van nu. Wederom heb ik teleurgesteld de telefoon neergelegd. Ik voel me echt in de steek gelaten door de ANWB, ik snap ook niet waarom ik überhaupt nog lid ben waarvoor? Iedere keer als ik om hulp vraag moet ik het zelf regelen. Ik ben niet het type dat gaat lieg ik ga deze wagen niet ergens anders neerzetten en dan een melding maak ik geloof nog in eerlijkheid van de mens. Voor alle duidelijkheid ik kan de wagen nergens anders neerzetten want hij kan niet verplaatst worden.
Ik wilde via deze weg mijn ongenoegen en ik hoop van u een antwoord te krijgen waarom ik
lid moet blijven van de ANWB en misschien kunt u mij helpen met een passende oplossing
want op dit moment staat de wagen nog steeds op de plaats waar ik hem moest achterlaten.
Dit bovenstaand verhaal heb ik naar de ANWB gestuurd via contactformulier.
Ik ontving het onderstaand antwoord:
Geachte heer ,
De ANWB biedt hulp in de eigen woonplaats aan leden die naast de wegenwachtservice ook woonplaatsservice hebben afgesloten. Leden zonder woonplaatsservice kunnen tijdens een pechgeval in hun woonplaats ook de wegenwacht inschakelen, mits zij ter plekke woonplaatsservice afsluiten.
Uiteraard zijn wij u zeer erkentelijk voor uw jarenlange lidmaatschap maar net als u zijn er leden die jarenlang lid zijn maar daarbij jaarlijks extra contributie hebben betaald om ook in hun woonplaats verzekerd te zijn van hulp.
Wanneer u zich tijdens pech aanmeldt voor de woonplaatsservice betaalt u daarom naast de gebruikelijke contributie een verhoogd inschrijfgeld. Het zou immers ten opzichte van onze woonplaatsservice leden, die reeds jarenlang extra contributie hebben betaald, onrechtvaardig zijn als leden zonder woonplaatsservice tijdens pech tegen betaling van de normale contributie lid kunnen worden.
Wat uw huidige autopech betreft, daarbij kan de ANWB u alleen van dienst zijn indien u bereid bent om via de wegenwacht lid te worden van de woonplaatsservice met betaling van het verhoogde inschrijfgeld, totaal € 70,00.
Hulpverlening in het buitenland wordt verzorgd door de wegenwachtdiensten van onze buitenlandse zusterclubs. In Frankrijk is echter geen wegenwachtorganisatie. In het Franse systeem wordt u vaak eerst weggesleept naar een garage. Aldaar volgt een mogelijke reparatie. Op péages (autosnelwegen) moet u zich via praatpalen melden bij de snelwegpolitie (CRS). Die schakelt een contractsleper in om de auto naar een garage te slepen. Buiten de péages belt u de plaatselijke gendarmerie (alarmnummer 17, vaste net of 112, mobiel) en vraagt om een dépanneur U kunt in bovengenoemde situaties ook bellen met de ANWB Alarmcentrale: tel +31 88 2692 888. Die zorgt dan dat de contactsleper of dépanneur naar u toe komt.
In Frankrijk kunt u dus niet langs de weg door een wegenwacht worden geholpen. Met Wegenwacht Europa Service heeft men bij pech in Frankrijk wel recht op o.a. vergoeding van sleepkosten en gratis repatriëring van de auto.
Meer informatie vindt u op onze internetsite www.anwb.nl. U kunt ook langsgaan bij één van onze winkels. Voor telefonische informatie kunt u bellen met ons telefoonnummer 088-2692 222. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Hans Visser
Contactcenter, Team Correspondentie


Het was een zeer uitgebreid antwoord met helaas geen antwoord op mijn vraag en ik wilde de heer Visser uitleggen dat ik alsnog de extra kosten wilde betalen voor hulp.
Helaas is het niet mogelijk om te antwoorden op mails van “Team Correspondentie� Zie de ontstaande mail als je dat doet.
Dit is een automatisch e-mailbericht. Reacties op dit bericht worden niet gelezen of beantwoord.

Geachte Heer of Mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Wegens grote drukte kan het momenteel langer duren voordat uw email in behandeling wordt genomen. Wij doen er alles aan uw email zo snel mogelijk te beantwoorden. Excuses voor het ongemak.

Onze ref.: 91416553

Met vriendelijke groet,
ANWB Contact Center

Dit betekent dat je opnieuw een formulier moet invullen. Ik ben daarom maar gaan bellen. Kreeg in eerste instantie de heer Visser niet te pakken maar werd keurig teruggebeld. Mijn vraag aan de heer Visser was “of ik nog hulp kreeg ja of nee.
Dit was niet zijn afdeling moest dit even navragen bij klantenservice. Binnen een uur belde meneer Visser mij keurig terug met de mededeling dat de ANWB niets voor mij meer konden betekenen. Ik had namelijk meteen ja moeten zeggen en geen bedenktijd in acht moeten nemen. Dit staat namelijk ik de algemene voorwaarden van de ANWB het stukje heeft hij keurig voorgelezen. Het heb dus gewoon pech. Ik heb dus alles zelf kunnen regelen en dat allemaal onder hulp van de ANWB u begrijpt wel dat ik ook zelf op moet draaien voor alle kosten. Nu ben ik nog even gaan zoeken op het internet over bedenktijd van een aankoop en wat zie ik tot mijn verbazing? Het volgende artikel van de ANWB waar in zij zelf juridisch advies geven aan hun leden.Over en dat was mijn fout
ik had namelijk meteen moeten beslissen op de aanbieding van de medewerkster van de ANWB voor de service woonplaats zonder enkele bedenktijd, Hoezo de wereld op zijn kop.??!!!!

Bedenktijd
Het overkomt ons allemaal wel eens, spijt van een aankoop. De vraag is dan: waar hebt u als koper recht op? Kunt u de overeenkomst ontbinden of zit u er aan vast? Voordat deze vraag beantwoord kan worden, moet vastgesteld worden onder welke omstandigheden u gekocht hebt. Onderstaand treft u drie soorten koopovereenkomsten aan. Let op: onderstaande regelingen zijn van toepassing op consumentenkoop, dat wil zeggen op over-eenkomsten waarbij een consument koopt bij een bedrijf.


Koop in de winkel of in de showroom.
Gaat u als consument zelf naar een winkel of showroom en sluit u daar een koopovereen-komst dan kunt u daar niet meer op terug komen. “Koop is koop� is dan de regel. De koop is gesloten op het moment dat u (de koper) het aanbod van de verkoper aan-vaardt. Een aantal winkelbedrijven biedt als extra service de mogelijkheid goederen te ruilen of terug te brengen. Andere bedrijven kennen leveringsvoorwaarden waarin een annuleringsregeling staat. Dit is bijvoorbeeld zo bij de aankoop van een auto bij een Bovag bedrijf. Krijgt u spijt van de aankoop van een auto bij een Bovag bedrijf, dan kunt u op grond van artikel 7 van de Bovag-voorwaar-den de koopovereenkomst schriftelijk annule-ren. U moet dan binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt vergoeden. Deze schade is in de voorwaarden vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Vanaf het moment dat de auto geleverd is, vervalt de bevoegdheid tot annuleren.
Als er geen leveringsvoorwaarden zijn met een annuleringsregeling en er is al geleverd en betaald dan hebt u geen mogelijkheden op de koop terug te komen. Bij auto’s duurt het vaak enkele dagen of langer voordat er ge-leverd wordt. In dat geval kunt u, als u spijt hebt van de aankoop, met de verkoper over-leggen of hij bereid is de koopovereenkomst te ontbinden, eventueel tegen betaling van een schadevergoeding. Een verkoper die daar-toe niet bereid is, kan eisen dat de overeen-komst wordt nagekomen, dus dat u betaalt en de auto afneemt.
Colportage
De colportagewet is er om u te beschermen tegen agressieve verkooppraktijken. Deze wet is van toepassing bij “persoonlijk bezoek� of “aanprijzing van een goed of dienst in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aan-wezige personen�. Voorbeeld voor het eerste is een colporteur (verkoper) die de deuren langs gaat. Bij het tweede (groepscolportage) kunt u denken aan goedkope busreizen, waarbij u een demonstratie van bepaalde producten krijgt (dekens tegen reuma bij-voorbeeld) en waar u zich gedwongen voelt ook deze producten te kopen. Belangrijk is dat u niet zelf het initiatief hebt genomen, maar onvoorbereid benaderd wordt door een ver-koper.

De colportagewet geeft u als consumenten een “afkoelingsperiode� van 8 dagen. Deze periode begint op het moment van registratie van de verkoop. Voorwaarde is wel dat de koopsom minimaal € 34,-- bedraagt. Binnen deze 8 dagen kunt u de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. Aan de regi-stratie van verkoop die onder de colportage-wet valt, zijn strenge eisen verbonden.
Koop op afstand
Koopt u producten via internet, per telefoon, post of fax dan geniet u extra bescherming. Essentieel is dat de verkoper en u vóór en tij-dens het sluiten van de overeenkomst alleen gebruik gemaakt hebben van technieken voor communicatie op afstand. U hebt de verkoper dus niet persoonlijk ontmoet, de koop werd op afstand gesloten. Is er sprake van koop op afstand dan hebt u een herroepingsrecht (be-denktijd) van 7 werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak. U kunt de overeenkomst herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Hooguit de kos-ten van het terugzenden komen voor uw re-kening. De leverancier moet binnen 30 dagen het door de u betaalde bedrag terug betalen. De wetgever heeft strenge eisen gesteld aan de informatie die de verkoper vóór de koop-overeenkomst en bij het bevestigen van de koopovereenkomst moet geven. Voldoet de verkoper niet aan deze eisen dan is de termijn van herroeping 3 maanden. De wettelijke be-scherming is ook van toepassing bij het kopen van diensten.
U kunt als koper geen gebruik maken van het herroepingsrecht in de volgende gevallen;
• voor diensten waarvan de dienstverlening met uw toestemming al is begonnen
• voor goederen en diensten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markten
• voor goederen die volgens uw specifica-ties zijn gemaakt.
• voor goederen of diensten die niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen.
• voor audio- en video-opnamen en compu-terprogrammatuur waarvan u de verzege-ling hebt verbroken
• voor levering van kranten en tijdschriften
• voor diensten van weddenschappen en lo-terijen
• voor georganiseerde reizen.

U kunt dit artikel vinden op http--www.anwb.nl-binaries-pdf-over-anwb-rechtshulp-rechtshulpwijzers-rhw_bedenktijd.pdf
Via deze weg wil ik iedereen op de hoogte stellen voor de� verborgen regeltjes� in de algemene voorwaarden en de onwetendheid van hulp in het buitenland.
Dit is het verhaal van een teleurgestelde ANWB lid.

  • Pluspunten
  • 1960
ANWB

Vond je deze review
waardevol?

4
Review ANWB
door Luciano | | 83.117.101.?

Super slecht.. Geen enkele service gekregen nadat ik pech had gehad 20 km over de grens van Duitsland. Dat terwijl ik volledige dekking ook in het buitenland plus leen auto.. Auto kon niet terug naar nederland worden gebracht.. Hele nacht moeten wachten op een industrie terrein voor een leen auto maar werd maar niet terug gebeld. Uit eindelijk op eigen vervoer terug naar NL gegaan. En dan tehoren te krijgen dat ik de volgende dag de sleutel weer naar duitsland moet brengen.. Okee ik snap dat een sleutel nodig is, dus ik daar weer heen. Ben ik daar en weet de anwb opeens weer van niks.. al met al een hoop drama. Daas waar betaal ik eigenlijk voor???

ANWB

Vond je deze review
waardevol?

7
Review ANWB
door venema | | 83.81.35.?

in de kampioen dec 2010 ,auto vergelijktest staat dat de
citroen c-3 /1.4 vti exclusive 21.480 euro kost ,dit moet zijn volgens de prijslijst 18.690 euro , wel een groot verschil

ANWB

Vond je deze review
waardevol?

5
Review ANWB
door marc | | 82.169.117.?

Bij het schorsen van mijn auto had een van de callcentermedewerkers van de ANWB een fout gemaakt, wat het begin was van een lange lijdensweg. Een maand later kreeg ik weer een factuur voor verlening van mijn verzekering en een nieuwe groene kaart. Allemaal terwijl mijn auto gewoon geschorst was. Ik bellen met ANWB, waarbij mij werd verteld dat ik die rekening niet hoefde te betalen. Een dag later werd het dan toch afgeschreven van mijn rekening, waarop ik het weer gestoneerd had, volgens afspraak. Toen kreeg ik een aanmaning, en ik weer bellen. Werd me verteld dat ik toch moest betalen. Dat ik een naam wist te zeggen wie had aangegeven dat ik dat niet hoefde, maakte niets uit. Ik zou uiteindelijk 2 teruggavens krijgen werd mij verteld. Een direct, en een bij opzeggen. Een maand later werd er WEER geld afgeschreven. Ik zou weer andere teruggaves krijgen, maar tot op de dag van vandaag niets. Ondertussen heb ik al mijn verzekeringen bij de ANWB opgezegd en wil ik er niets meer mee te maken hebben. De callcentermedewerkes spreken elkaar tegen en zijn niet behulpzaam. Steeds schrijf ik op met wie ik spreek en over wat, maar daar hechten ze geen waarde aan.

  • Minpunten
  • callcenter
ANWB

Vond je deze review
waardevol?

4
Review ANWB
door Bernard Damhusis | | 217.120.160.?

vandaag pech op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad. Anwb arriveerde binnen 5 minuten, en Arno van de Wegenwacht lelystad heeft ons van het begin tot het eind van onze ellende, fantastisch geholpen. Voor de mensen van de ANWB niets dan lof. Ouderwetse service in een nieuw jasje. Arno nogmaals dank, fantastisch dat er zulke mannen langs de weg zijn.

  • Pluspunten
  • service
  • Minpunten
  • geen
ANWB

Vond je deze review
waardevol?

4
Review ANWB
door diana | | 86.80.155.?

pas 1 maand lid van de anwb, in de ruim 20 jaar dat ik een eigen auto heb, nooit stil gestaan langs de kant van de weg. Nu alleen met de kids naar zuid frankrijk, een auto van 8 jaar oud, leek me verstandig. Rit naar Frankrijk zonder problemen door gekomen. Thuis aangekomen, 2 dagen later, vouwwagen weer gepakt voor zuid duitsland, s'middags koelvloeistof gecontroleerd, was zo goed als leeg, bij gevuld natuurlijk, was wel al de tweede keer in 3 maanden. Wil s'nachts aan rijden, motor doet helemaal niets. Was s'middags ook al een keer gebeurd. Geen nederland dekking. Toch anwb gebeld, kon ter plekke bij monteur lid worden, zei de medewerker. Monteur stond in een kleine 10 minuten bij mij op de stoep. Kon niets voor me doen. ( hij mag zo'n lange reparaties niet doen) Koppakking lek. Hoefde me niet extra aan te melden, koste niets. Pech dat ik niet op vakantie kon. Maar wat een service. Mijn complimenten

help
Toch niet gevonden wat je zocht?
Andere populaire Tanken merken
Database:0,11 (6) Solr: 0 Other: 0,039 Total: 0,149