Vergelijk Saeco Volautomatische espressomachine HD9933/11 (HD9933/11) met ...

Reviews Saeco HD9933/11

Saeco HD9933/11

Vond je deze review
waardevol?

1
Review Saeco HD9933/11
door H.Matheij | | 82.176.93.?

Beste Machine,gunstige prijs!!

 • Pluspunten
 • Gunstige prijs.Lekkere koffie!
 • Minpunten
 • Regelmatig onderhoud,is normaal bij zo,n apparaat
Saeco HD9933/11

Vond je deze review
waardevol?

2
Review Saeco HD9933/11
door P.hoppen | | 77.249.233.?

Koffie niet echt warm. Slappe bak. Teveel water in de koffiedik bak ipv in de lekbak. Te vaak water bijvullen en lekbak legen. Weliswaar een goedkoop apparaat, maar daar zijn de resultaten ook naar.

 • Pluspunten
 • Goedkoop
 • Minpunten
 • Lauwe koffie, slappe koffie, water komt op plekken waar het niet hoort
help
Toch niet gevonden wat je zocht?
Database:0,558 (49) Solr: 0 Other: 0,295 Total: 0,853

-- Query took 0,008sec
SELECT Products.*, brands.name AS brand_name, brands.logo AS brand_logo, brands.externID AS brand_externID, brands.externSource AS brand_externSource, ProductRatingsFlat.rate FROM Products LEFT JOIN brands ON (products.brandID = brands.id) LEFT JOIN ProductRatingsFlat ON (productRatingsFlat.productID = Products.id) WHERE Products.id = '330421' 

-- Query took 0,001sec
SELECT * FROM subCategories WHERE id = 94

-- Query took 0,002sec
SELECT * FROM youtube WHERE productId = 330421

-- Query took 0,094sec
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM Reviews
					WHERE
				(
					productID = 330421 OR
					productID IN
						(SELECT productID FROM similarProducts WHERE groupID IN
							(SELECT groupID FROM similarProducts WHERE productID = 330421)
						)
				)
		 AND onlyRating = 0 AND state & 1 = 1

-- Query took 0,001sec
SELECT * FROM categories WHERE internalKey = 'kantoor'

-- Query took 0,001sec
SELECT html FROM htmlCache WHERE id = '4b25350c98c6e31a9fded36bc8a714d6' AND timestamp > '2014-10-19 06:23:21' AND [group] = 'page330421'

-- Query took 0,002sec
SELECT * FROM categories WHERE id = 3

-- Query took 0,007sec
SELECT TOP 201 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 330421 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,016sec
SELECT DISTINCT TOP 100 imageID AS id FROM pvImage WHERE productVersionID = (
			SELECT TOP 1 productVersionID
			FROM pvImage JOIN productVersions ON (productVersions.id = productVersionID)
			WHERE productID = 330421 
			GROUP BY pvImage.productVersionID
			ORDER BY COUNT(pvImage.imageID) DESC);

-- Query took 0,004sec
SELECT
				categoryFeature.*,
				features.id AS feature_id,
				features.externID AS feature_externID,
				measures.id AS measureid,
				featureGroupLang.name AS featureGroup_name,
				featureGroups.id AS featureGroup_id,
				featureGroups.externid AS featureGroup_externid,
				featureGroups.externsource AS featureGroup_externsource,
				featureGroups.priority AS featureGroup_priority,
				featureLang.name,
				featureLang.description,
				measures.defaultSign AS measure_defaultSign,
				measureLang.name AS measure_name,
				measureLang.description AS measure_description,
				measureLang.sign AS measure_sign
			FROM categoryFeature
				LEFT JOIN features ON features.id = categoryFeature.featureID
				LEFT JOIN measures ON features.measureID = measures.id
				LEFT JOIN featureGroups ON featureGroups.id = categoryFeature.featureGroupID
				LEFT JOIN featureGroupLang ON featureGroups.id = featureGroupLang.featureGroupID
				LEFT JOIN featureLang ON features.id = featureLang.featureID AND featureLang.lang = 'NL'
				LEFT JOIN measureLang ON measures.id = measureLang.measureID AND measureLang.lang = 'NL'
			WHERE
				categoryFeature.subCategoryID = 94
			 AND searchable = "1"
			ORDER BY
				featureGroups.priority DESC, priority DESC, featureLang.name
			

-- Query took 0,092sec
SELECT TOP 20 Reviews.*, ReviewRatingsFlat.rate as reviewRating,
		ReviewRatingsFlat.rate_positive as reviewRatePositive,
		ReviewRatingsFlat.rate_negative as reviewRateNegative
			FROM Reviews
			LEFT JOIN ReviewRatingsFlat ON (ReviewRatingsFlat.reviewID = reviews.id)
			WHERE
				(
					productID = 330421 OR
					productID IN
						(SELECT productID FROM similarProducts WHERE groupID IN
							(SELECT groupID FROM similarProducts WHERE productID = 330421)
						)
				)
				AND onlyRating = 0 AND state & 1 = 1 ORDER BY timestamp DESC

-- Query took 0,001sec
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM Reviews
					WHERE
				(
					productID = 330421 OR
					productID IN
						(SELECT productID FROM similarProducts WHERE groupID IN
							(SELECT groupID FROM similarProducts WHERE productID = 330421)
						)
				)
		 AND onlyRating = 0 AND state & 1 = 1

-- Query took 0,001sec
SELECT html FROM htmlCache WHERE id = 'c57dc692e45eeea978d552e80c7d9844' AND timestamp > '2014-10-20 05:23:21' AND [group] = 'kantoor'

-- Query took 0,069sec
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM Reviews
					WHERE
				(
					productID = 330421 OR
					productID IN
						(SELECT productID FROM similarProducts WHERE groupID IN
							(SELECT groupID FROM similarProducts WHERE productID = 330421)
						)
				)
		 AND state & 1 = 1

-- Query took 0,007sec
SELECT review_rates.id, review_rates.name, AVG(ReviewProductRatings.rate) AS rate FROM ReviewProductRatings JOIN Reviews ON (Reviews.id = ReviewProductRatings.reviewID) JOIN review_rates ON (review_rates.id = ReviewProductRatings.rateID) WHERE Reviews.productID = 330421 AND review_rates.subCategoryID = 94 GROUP BY review_rates.id, review_rates.name, review_rates.weight ORDER BY review_rates.weight

-- Query took 0,003sec
SELECT
				categoryFeature.*,
				features.id AS feature_id,
				features.externID AS feature_externID,
				measures.id AS measureid,
				featureGroupLang.name AS featureGroup_name,
				featureGroups.id AS featureGroup_id,
				featureGroups.externid AS featureGroup_externid,
				featureGroups.externsource AS featureGroup_externsource,
				featureGroups.priority AS featureGroup_priority,
				featureLang.name,
				featureLang.description,
				measures.defaultSign AS measure_defaultSign,
				measureLang.name AS measure_name,
				measureLang.description AS measure_description,
				measureLang.sign AS measure_sign
			FROM categoryFeature
				LEFT JOIN features ON features.id = categoryFeature.featureID
				LEFT JOIN measures ON features.measureID = measures.id
				LEFT JOIN featureGroups ON featureGroups.id = categoryFeature.featureGroupID
				LEFT JOIN featureGroupLang ON featureGroups.id = featureGroupLang.featureGroupID
				LEFT JOIN featureLang ON features.id = featureLang.featureID AND featureLang.lang = 'NL'
				LEFT JOIN measureLang ON measures.id = measureLang.measureID AND measureLang.lang = 'NL'
			WHERE
				categoryFeature.subCategoryID = 94
			 AND searchable = "1"
			ORDER BY
				featureGroups.priority DESC, priority DESC, featureLang.name
			

-- Query took 0,015secSELECT TOP 7 productsSearch.*, stats_productsFlat.num AS productStats FROM productsSearch LEFT JOIN stats_productsFlat ON (stats_productsFlat.productID = products_id AND stats_productsFlat.site = 1)
			WHERE products_state & 1 = 1 AND subCategories_id = 94 AND brand_id = 19509 ORDER BY (CASE WHEN products_image IS null THEN 1 ELSE 0 END), (CASE WHEN products_endyear IS NULL THEN 3000 ELSE products_endyear END) DESC, stats_productsFlat.num DESC, products_stats DESC, products_id

-- Query took 0,012sec
SELECT
			prices_shopProducts.*,
			prices_shops.id AS shops_id,
			prices_shops.name AS shops_name,
			prices_shops.url AS shops_url,
			prices_shops.address AS shops_address,
			prices_shops.postcode AS shops_postcode,
			prices_shops.city AS shops_city ,
			prices_shops.phone AS shops_phone,
			prices_shops.email AS shops_email,
			prices_shops.description AS shops_description,
			prices_shops.invoiceCompany AS shops_invoiceCompany,
			prices_shops.invoiceName AS shops_invoiceName,
			prices_shops.invoiceAddress AS shops_invoiceAddress,
			prices_shops.invoicePostcode AS shops_invoicePostcode,
			prices_shops.invoiceCity AS shops_invoiceCity,
			prices_shops.invoiceTel AS shops_invoiceTel,
			prices_shops.invoiceEmail AS shops_invoiceEmail,
			prices_shops.dateAdded AS shops_dateAdded,
			prices_shops.logo AS shops_logo,
			prices_shops.state AS shops_state,
			prices_shops.cost AS shops_cost,
			prices_shops.logoimageid as shops_logoimageid,
			prices_shops.keurmerken as shops_keurmerken,
			prices_shops.availabilityType as shops_availabilityType
				FROM prices_shopProducts, productVersions, prices_shops WHERE prices_shopProducts.shopID = prices_shops.id AND productVersions.id = prices_shopProducts.productVersionID AND productID = 330421 AND prices_shops.state & 2 != 2 ORDER BY prices_shopProducts.priceEx

-- Query took 0,003sec
SELECT
				categoryFeature.*,
				features.id AS feature_id,
				features.externID AS feature_externID,
				measures.id AS measureid,
				featureGroupLang.name AS featureGroup_name,
				featureGroups.id AS featureGroup_id,
				featureGroups.externid AS featureGroup_externid,
				featureGroups.externsource AS featureGroup_externsource,
				featureGroups.priority AS featureGroup_priority,
				featureLang.name,
				featureLang.description,
				measures.defaultSign AS measure_defaultSign,
				measureLang.name AS measure_name,
				measureLang.description AS measure_description,
				measureLang.sign AS measure_sign
			FROM categoryFeature
				LEFT JOIN features ON features.id = categoryFeature.featureID
				LEFT JOIN measures ON features.measureID = measures.id
				LEFT JOIN featureGroups ON featureGroups.id = categoryFeature.featureGroupID
				LEFT JOIN featureGroupLang ON featureGroups.id = featureGroupLang.featureGroupID
				LEFT JOIN featureLang ON features.id = featureLang.featureID AND featureLang.lang = 'NL'
				LEFT JOIN measureLang ON measures.id = measureLang.measureID AND measureLang.lang = 'NL'
			WHERE
				categoryFeature.subCategoryID = 94
			 AND searchable = "1"
			ORDER BY
				featureGroups.priority DESC, priority DESC, featureLang.name
			

-- Query took 0,025sec

		DECLARE @ids TABLE
			(
				id int
			)
			
		INSERT INTO @ids SELECT id FROM productVersions WHERE productID = 330421
				
		
		
		SELECT TOP 30 
			productVersions.productID AS id, SUM(num) 
		FROM stats_comparedFlat 
			JOIN @ids AS ids ON (ids.id = productVersionIDA) 
			JOIN productVersions ON (stats_comparedFlat.productVersionIDB = productVersions.id) 
		WHERE site = 1 
		GROUP BY productVersions.productID 
		ORDER BY SUM(num) DESC 
		

-- Query took 0,003sec
SELECT
				categoryFeature.*,
				features.id AS feature_id,
				features.externID AS feature_externID,
				measures.id AS measureid,
				featureGroupLang.name AS featureGroup_name,
				featureGroups.id AS featureGroup_id,
				featureGroups.externid AS featureGroup_externid,
				featureGroups.externsource AS featureGroup_externsource,
				featureGroups.priority AS featureGroup_priority,
				featureLang.name,
				featureLang.description,
				measures.defaultSign AS measure_defaultSign,
				measureLang.name AS measure_name,
				measureLang.description AS measure_description,
				measureLang.sign AS measure_sign
			FROM categoryFeature
				LEFT JOIN features ON features.id = categoryFeature.featureID
				LEFT JOIN measures ON features.measureID = measures.id
				LEFT JOIN featureGroups ON featureGroups.id = categoryFeature.featureGroupID
				LEFT JOIN featureGroupLang ON featureGroups.id = featureGroupLang.featureGroupID
				LEFT JOIN featureLang ON features.id = featureLang.featureID AND featureLang.lang = 'NL'
				LEFT JOIN measureLang ON measures.id = measureLang.measureID AND measureLang.lang = 'NL'
			WHERE
				categoryFeature.subCategoryID = 94
			 AND searchable = "1"
			ORDER BY
				featureGroups.priority DESC, priority DESC, featureLang.name
			

-- Query took 0,018secSELECT TOP 50 productsSearch.*, stats_productsFlat.num AS productStats FROM productsSearch LEFT JOIN stats_productsFlat ON (stats_productsFlat.productID = products_id AND stats_productsFlat.site = 1)
			WHERE products_state & 1 = 1 AND subCategories_id = 94 AND brand_id = 19509 ORDER BY (CASE WHEN products_image IS null THEN 1 ELSE 0 END), (CASE WHEN products_endyear IS NULL THEN 3000 ELSE products_endyear END) DESC, stats_productsFlat.num DESC, products_stats DESC, products_id

-- Query took 0,002sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 358564 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,007sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 333210 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 326002 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 332642 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 336749 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 326016 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 330405 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 342183 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,007sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 330421 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 334351 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 354619 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 362462 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 326079 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 354636 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 326000 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 330323 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 330424 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,007sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 330427 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 325999 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 326001 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,006sec
SELECT TOP 1 productVersions.*, filter.* FROM productVersions LEFT JOIN filter_koffiezetapparaat AS filter ON filter.productVersionID = productVersions.id WHERE state & 1 = 1 AND productVersions.productID = 326003 ORDER BY (CASE WHEN filter.price IS NULL OR filter.price = 1 THEN 2 ELSE 1 END), filter.price

-- Query took 0,009sec
SELECT ReviewProductRatings.rate, review_rates.name
			FROM
				ReviewProductRatings, reviews, products, review_rates
			WHERE
				reviews.id = 456912 AND
				reviews.productID = products.id AND
				products.subCategoryID = review_rates.subCategoryID AND
				review_rates.id = ReviewProductRatings.rateID AND
				ReviewProductRatings.reviewID = reviews.id
			

-- Query took 0,008sec
SELECT ReviewProductRatings.rate, review_rates.name
			FROM
				ReviewProductRatings, reviews, products, review_rates
			WHERE
				reviews.id = 456483 AND
				reviews.productID = products.id AND
				products.subCategoryID = review_rates.subCategoryID AND
				review_rates.id = ReviewProductRatings.rateID AND
				ReviewProductRatings.reviewID = reviews.id
			

-- Query took 0,001sec
SELECT id, name FROM review_rates WHERE subCategoryID = 94

-- Query took 0,003sec
SELECT
				categoryFeature.*,
				features.id AS feature_id,
				features.externID AS feature_externID,
				measures.id AS measureid,
				featureGroupLang.name AS featureGroup_name,
				featureGroups.id AS featureGroup_id,
				featureGroups.externid AS featureGroup_externid,
				featureGroups.externsource AS featureGroup_externsource,
				featureGroups.priority AS featureGroup_priority,
				featureLang.name,
				featureLang.description,
				measures.defaultSign AS measure_defaultSign,
				measureLang.name AS measure_name,
				measureLang.description AS measure_description,
				measureLang.sign AS measure_sign
			FROM categoryFeature
				LEFT JOIN features ON features.id = categoryFeature.featureID
				LEFT JOIN measures ON features.measureID = measures.id
				LEFT JOIN featureGroups ON featureGroups.id = categoryFeature.featureGroupID
				LEFT JOIN featureGroupLang ON featureGroups.id = featureGroupLang.featureGroupID
				LEFT JOIN featureLang ON features.id = featureLang.featureID AND featureLang.lang = 'NL'
				LEFT JOIN measureLang ON measures.id = measureLang.measureID AND measureLang.lang = 'NL'
			WHERE
				categoryFeature.subCategoryID = 94
			 AND searchable = "1"
			ORDER BY
				featureGroups.priority DESC, priority DESC, featureLang.name
			

-- Query took 0,004sec
SELECT brands.id, COUNT(DISTINCT productID) AS sum, brands.name, brands.logo, brands.externID, brands.externSource FROM brands, filter_koffiezetapparaat WHERE filter_koffiezetapparaat.brandID = brands.id AND price IS NOT NULL GROUP BY brands.id, brands.name, brands.logo, brands.externID, brands.externSource ORDER BY sum DESC, name

-- Query took 0,023sec

				DELETE FROM htmlCache WHERE id = '4b25350c98c6e31a9fded36bc8a714d6' AND [group] = 'page330421';
				INSERT INTO htmlCache (id, html, [group]) VALUES ('4b25350c98c6e31a9fded36bc8a714d6', '
		
		
			


			
			
			
			
			Vergelijk de Saeco HD9933/11 - alle prijzen, technische specificaties en reviews van alle uitvoeringen.

			


			

			
			

			
			
			


			

			
						
			

			

						
			
					

					
		
		
		

Vergelijk Saeco Volautomatische espressomachine HD9933/11 (HD9933/11) met ...

Reviews Saeco HD9933/11

Saeco HD9933/11

Vond je deze review
waardevol?

1
Review Saeco HD9933/11
door H.Matheij | | 82.176.93.?

Beste Machine,gunstige prijs!!

 • Pluspunten
 • Gunstige prijs.Lekkere koffie!
 • Minpunten
 • Regelmatig onderhoud,is normaal bij zo,n apparaat
Saeco HD9933/11

Vond je deze review
waardevol?

2
Review Saeco HD9933/11
door P.hoppen | | 77.249.233.?

Koffie niet echt warm. Slappe bak. Teveel water in de koffiedik bak ipv in de lekbak. Te vaak water bijvullen en lekbak legen. Weliswaar een goedkoop apparaat, maar daar zijn de resultaten ook naar.

 • Pluspunten
 • Goedkoop
 • Minpunten
 • Lauwe koffie, slappe koffie, water komt op plekken waar het niet hoort
help
Toch niet gevonden wat je zocht?
', 'page330421')